061117_2

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11

(Chinhphu.vn) – Quy định mới về kinh doanh rượu; chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ;… là những chính sách mới có...
061117_1

Đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi để phù hợp với tình hình mới. Bộ Nội vụ cho biết, sau 10 năm thực hiện, Luật thanh niên năm 2005 đã đạt được những ...