020118_2

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

(Chinhphu.vn) – 10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa...