Các đại biểu tham dự cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn Học viện

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện họp thường kỳ

Sáng ngày 27/02/2018 tại Phòng Truyền thống Học viện, Ban Chấp hành Công Học viện đã tiến hành họp thường kỳ dưới sự chủ trì của TS. Chu Xuân Khánh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung ...