Học bổng Thạc sĩ Phần Lan 2018

Giới thiệu Đại học Phần Lan sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được sự lựa chọn phù hợp cho công việc học tập và nghiên cứu tại Phần Lan bằng việc cung cấp thông tin về các chương trình học tại một trong các tr...
1610

Tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

(Chinhphu.vn) – Mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được điều chỉnh tăng thêm 7,44%. Bộ Quốc ...