_MG_9761_cuon

Toàn văn Báo cáo Kết quả tổ chức Hội nghị EROPA 2014

Sáng ngày 03/11/2014, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị EROPA đã tổ chức Lễ tổng kết, TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện đã đến dự  và trình bày Báo cáo Kết quả tổ chức Hội nghị ERO...
_MG_9838_cuon

Tổng kết hội nghị EROPA

Sáng ngày 03/11/2014, tại Hội trường lớn tầng 2, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội nghị Tổ chức Hành chính Miền Đông Thế giới (EROPA) 2014 đã tiến hành  Lễ tổng kết nhằm sơ kết, đánh giá và rút kinh ngh...