IMG_6964

Hội nghị công tác đào tạo Sau Đại học năm 2018

Ngày 20/12/2018, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học đã tổ chức Hội nghị công tác đào tạo sau đại học năm 2018. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. ...