201217_2

Đề xuất sửa đổi Luật đất đai

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội t...