TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 1 năm 2018

Sáng 01/02/2018, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 01/2018. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Phó Giám đố...
250118_1

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư q...