13

Chương trình tình nguyện “Đông ấm yêu thương”

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019 của Cụm Đoàn trường học, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; được sự đồng ý của Đảng ủy, B...
IMG_6964

Hội nghị công tác đào tạo Sau Đại học năm 2018

Ngày 20/12/2018, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học đã tổ chức Hội nghị công tác đào tạo sau đại học năm 2018. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. ...