TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi tập huấn

Tập huấn giảng viên tham gia chương trình E-NAPA

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sáng nay, ngày 22/02/2019 tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Buổi tập huấn giảng viên tham gia chương trình E-NAPA. Bu...