Giới thiệu chung về Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính


VB_CNHC

THÀNH LẬP

Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính được xây dựng và phát triển trên cơ sở  Bộ môn Văn bản và Kỹ thuật Hành chính ra đời vào đầu năm 1993. Năm 1995, trên cơ sở Bộ môn Văn bản và Kỹ thuật Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia quyết định thành lập Khoa Khoa học Hành chính. Năm 1997, Khoa Khoa học Hành chính được chia thành 2 khoa: Khoa Khoa học Hành chính và Khoa Văn bản và Kỹ thuật Hành chính. Năm 1999, Khoa Văn bản và Kỹ thuật Hành chính đổi tên thành Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học về những vấn đề có liên quan đến văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật, công nghệ hành chính cho tất cả các hệ đào tạo và bồi dưỡng của Học viện và ngoài Học viện (kể cả đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ hành chính công).

 LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng Khoa:

– NGND.GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm

– PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh

– TS. Nguyễn Văn Hậu

Phó Trưởng Khoa:

– NGƯT. ThS. Bùi Xuân Lự

– CVCC. ThS. Vũ Văn Thành

– TS. Ngô Mạnh Toan

– TS. Nguyễn Thị Thu Vân

– TS. Ngô Thành Can

– TS.  Trần Thị Thanh Thủy

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ 

– Khoa có 35 giảng viên; trong đó, có 5 tiến sỹ, 17 thạc sỹ và 07 NCS tại 2 cơ sở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

và đội ngũ các Giáo sư, Phó giáo sư, cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan QLNN TW, địa phương, doanh nghiệp… là giáo viên kiêm chức, thỉnh giảng cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Khoa.

– Trưởng khoa             : TS. Nguyễn Văn Hậu

– 02 Phó Trưởng khoa  : TS. Hà Quang Thanh

TS. Nguyễn Thị Hà

Khoa có 2 bộ môn tại Hà Nội:

– Bộ môn Văn bản hành chính:

Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

– Bộ môn Kĩ thuật Hành chính:

Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị La

Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Hoàng Thị Hoài Hương

Phó Trưởng Bộ môn: TS. Trịnh Thanh Hà

– Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ môn:        TS. Hà Quang Thanh

Phó Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch Công đoàn Khoa: ThS. Nguyễn Thanh Giang.

Điện thoại: 38.357083; 37.731906; 38.359290; 38.345879

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Khoa nhiều năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị Lao động xuất sắc, đơn vị Lao động giỏi, Cờ thi đua, Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị vị tiêu biểu xuất sắc các năm 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Khoa được vinh dự đón nhận: Bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ,

Huân chương Lao động hạng Ba.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>