50129841

Những chặng đường phát triển

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  1. TRƯỜNG HÀNH CHÍNH (TỪ THÁNG 5/1959 – 9/1961)Ngày 29-5-1959, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại kí Nghị định số 214-NV thành lập Trư...