Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

 • Tập thể trung tâm Tin học Hành chính và công nghệ thông tin

  ttth
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a1
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a2
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a3
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a4
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a5
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a6
a1

Danh sách cán bộ

GIẢNG VIÊN CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT VIÊN

Print

Thông báo số 321/TB-HVHC V/v nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2014

Thông báo số 321/TB-HVHC V/v nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2014    

1

VNCERT cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên máy tính Lenovo

ICTnews – Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) vừa cảnh báo các cơ quan nhà nước về lỗ hổng bảo mật trên một số dòng máy tính Lenovo, đồng thời hướng dẫn các đơn vị cách thức kiểm tra, khắc phục lỗi bảo mật này. VNCERT đánh giá...

chukydientu_770ff

Tình hình giảng dạy chuyên ngành Hành chính điện tử ở Việt Nam

Có thể khẳng định rằng,  hiện nay trong hệ thống giáo dục đại học ở nước ta  (kể cả các trường dân lập và công lập có tên tuổi lớn) chưa có chuyên ngành đào tạo “Hành chính điện tử”. Trong những năm gần đây, có một số cơ sở đào tạo liên kết đã mở một số chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực hành chính có ứng dụng CNTT: Thông tin quản lý HCNN, Chín...

Menu Title