Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ phận Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Bộ Nội vụ, chiều 29/3/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ thực hiện kiểm tra giám sát công tác công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí Thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ về phía Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh có đồng chí Hà Quang Thanh – Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ phận và các đồng chí cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ phận Phân viện.

kiểm tra công tác xây dựng Đảng _ 1Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ làm việc tại Phân viện

kiểm tra công tác xây dựng Đảng _ 2Toàn cảnh buổi làm việc tại Đảng bộ Bộ phận Phân viện TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Anh Tuấn đã nêu rõ mục đích yêu cầu và nội dung của đợt kiểm tra lần này, trong đó nhấn mạnh mục đích nhằm tăng cường nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, khắc phục những hạn chế yếu kém góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Theo đó, cần đảm bảo tính chuẩn mực, nghiêm túc, xây dựng và dân chủ trong buổi làm việc nhằm đạt được yêu cầu đề ra.

kiểm tra công tác xây dựng Đảng _ 3Đồng chí Trần Anh Tuấn chủ trì phát biểu khai mạc và kết luận tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy Bộ phận Phân viện, đông chí Hà Quang Thanh đã báo cáo khái quát tình hình công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ phận Phân viện về kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại còn gặp phải cùng những kiến nghị với các cấp ủy Đảng cấp trên tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Đảng bộ Bộ phận Phân viện trong thời gian tới nhằm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Theo đó, thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đã được thành lập và tiến hành các bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Phân viện cùng với tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội phù hợp với cơ cấu tổ chức mới. Đảng bộ Bộ phận Phân viện nhiệm kỳ 2015-2020 sau khi tổ chức lại đã đổi lại tên gọi, các Chi bộ trực thuộc được tổ chức lại với 09 Chi bộ trên cơ sở giữ nguyên (03 Chi bộ) hoặc hợp nhất một số Chi bộ (06 Chi bộ) cùng với kiện toàn cấp ủy Chi bộ phù hợp với tổ chức mới hình thành và đặc điểm hoạt động của Phân viện, đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng, dân vận, tuyên giáo và đảng vụ; thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng cũng như thực hiện việc học tập, quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đảng ủy Bộ Nội vụ và Đảng ủy Học viện đạt chất lượng và hiệu quả. Năm 2018 Đảng bộ Bộ phận Phân viên tại TP. Hồ Chí Minh được xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

kiểm tra công tác xây dựng Đảng _ 4Đồng chí Hà Quang Thanh báo cáo khái quát tình hình và tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Trên cơ sở báo cáo của Đảng bộ Bộ phận Phân viện và ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Anh Tuấn đã có kết luận và chỉ đạo tại cuộc họp. Theo đó, đồng chí Trần Anh Tuấn đánh giá cao về công tác chuẩn bị các nội dung của Đảng ủy Bộ phận giúp cho Đoàn công tác nắm bắt và đánh giá được sát đúng với tình hình để đảm bảo việc giám sát đạt kết quả đề ra cũng như đánh giá cao Đảng bộ Bộ phận Phân viện trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên và kết quả thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của mình trong tổng thể Đảng bộ Học viện, đồng thời đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ Bộ phận Phân viện cần tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc và trong đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ và Đảng bộ Bộ phận, chú trọng công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát triển Đảng đi đôi với quá trình sàng lọc lại đội ngũ đảng viên hiện nay để làm trong sạch đội ngũ nhằm góp phần xây dựng và giữ vững thương hiệu Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước trong tình hình hiện nay.

kiểm tra công tác xây dựng Đảng _ 5Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu

kiểm tra công tác xây dựng Đảng _ 6Đồng chí Cấn Thị Bích – Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu

kiểm tra công tác xây dựng Đảng _ 7Đồng chí Vũ Đăng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ,
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu

Buổi làm việc diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ và xây dựng. Qua làm việc Đảng bộ Bộ phận và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ phận Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh rút ra được những bài học và kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.