Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và cấp Huyện khóa II năm 2018 tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh

Sau thời gian học tập theo quy định và theo ủy quyền của Giám đốc Học viện, sáng ngày 21/9/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng các Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện khóa II năm 2018 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Phó Gám đốc Thường trực Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng, cùng 21 Học viên của lớp bồi dưỡng cấp Sở và 23 Học viên của lớp bồi dưỡng cấp Huyện khóa II năm 2018.

Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 1Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 2Toàn cảnh Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cấp Sở khóa II năm 2018

Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 3Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 4Và Bế giảng Lớp bồi dưỡng cấp Huyện khóa II năm 2018

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Thế Tài báo cáo đánh giá tổng kết và công bố các quyết định liên quan đến 2 lớp Bồi dưỡng nêu trên. Theo đó, kết quả xếp loại học tập của 2 lớp học như sau: Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở có 04 Học viên đạt loại giỏi (chiếm 19%), 17 Học viên đạt loại khá (chiếm 81%) và Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện khóa II có 05 Học viên đạt loại giỏi (chiếm 21,7%), 18 Học viên đạt loại khá (chiếm 78,3%). Trên cơ sở đó, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia có quyết định cấp Chứng chỉ cho 21 học viên lớp Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và 23 Học viên Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện khóa II năm 2018 đủ điều kiện và quyết định khen thưởng các Học viện đạt thành tích cao trong học tập của cả 2 khóa bồi dưỡng.

Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 5TS. Nguyễn Thế Tài báo cáo tổng kết các Lớp bồi dưỡng cấp Sở và cấp Huyện

Phát biểu bế giảng 2 khóa học, TS. Hà Quang Thanh chúc mừng các Học viên đã hoàn thành khóa học với tinh thần nghiêm túc đạt kết quả cao, mong muốn các Học viên mang những kiến thức tiếp thu được tại khóa học để vận dụng phù hợp với thực tiễn trong quá trình thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC, trong đó quy định hết năm 2021, 100% CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ trước khi được bổ nhiệm.

Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 6TS. Hà Quang Thanh phát biểu tại Lễ bế giảng các Lớp bồi dưỡng cấp Sở và cấp Huyện

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS. Hà Quang Thanh đã trao Chứng chỉ cho các Học viên và Giấy khen cho các Học viên đạt thành tích cao trong học tập của 2 khóa bồi dưỡng cấp Sở và cấp Huyện.

Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 7Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 8TS. Hà Quang Thanh trao chứng chỉ cho Học viên và Giấy khen cho Học viên đạt thành tích cao trong học tập Lớp bồi dưỡng cấp Sở khóa II năm 2018

Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 9Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 10Và Lớp bồi dưỡng cấp Huyện  khóa II năm 2018

Đại diện Học viên 2 Lớp bồi dưỡng đã phát biểu tri ân đến Ban Lãnh đạo Học viện, các giảng viên và đơn vị hữu quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho Học viên trong suốt quá trình diễn ra khóa học. Đồng thời hứa sẽ đem những kiến thức được học tại khóa học này để về vận dụng phù hợp tại đơn vị nơi mình công tác.

Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 11Anh Lê Minh Thái – Đại diện Học viên Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lýcấp Sở khóa II năm 2018 phát biểu tri ân

Bế giảng 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo _ 12Anh Võ Văn Phi – Đại diện Học viên Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lýcấp Huyện khóa II năm 2018 phát biểu tri ân

Lễ bế giảng các khóa bồi dưỡng cấp Sở và cấp Huyện diễn ra trong không khí nghiêm túc và tràn đầy niềm phấn khởi.

                                                Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.