SONY-DSC

Lễ Bế giảng lớp Chuyên viên chính khóa 4 năm 2014

LỄ BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 4 NĂM 2014 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn           Sáng ngày 16/8/2014, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại Tp...
ANH-6-Custom

Lễ Bế giảng KS11 Chính quy

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH HỆ CHÍNH QUY KHOÁ XI (2010-2014) TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng TT-TL-TV Cơ sở TP.Hồ Chí Minh       ...
Lễ bế giảng lớp CVCC khóa 3 năm 2014

Lễ bế giảng lớp Chuyên viên cao cấp khóa 3 năm 2014

LỄ BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KHÓA 3 NĂM 2014 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HỒ CHÍ MINH Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện           Sáng ngày 15/ 7...
HCM

Đề tài khoa học được duyệt kinh phí năm 2014

 THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  Các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014 tại Học viện Hành chính Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh được duyệt hỗ trợ kinh phí Theo kết luận của Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện H...