Khai giảng Đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt II năm 2017 _ 3

Khai giảng Đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt II năm 2017

Thực hiện kế hoạch năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 03/02/2018, tại Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai giảng Đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt II năm...