Công bố Quyết định điều động và giao nhiệm vụ cho PGS. TS Huỳnh Văn Thới giữ chức vụ Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ các quy định của Nhà nước về công tác cán bộ, chiều ngày 02/7/2018, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chủ trì Lễ công bố Quyết định số 2197/QĐ-HCQG ngày 28/6/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc điều động và giao nhiệm vụ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh cho PGS.TS Huỳnh Văn Thới, Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia đến nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Trưởng ban, Phụ trách điều hành Phòng Quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hành chính Học viện, TS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện, TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và cán bộ chủ chốt tại Phân viện.

Công bố Quyết định _ 1TS. Đặng Xuân Hoan chủ trì buổi công bố Quyết định

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia – TS. Đặng Xuân Hoan giao nhiệm vụ mới cho PGS. TS Huỳnh Văn Thới, chúc mừng và tin tưởng đồng chí Thới trong cương vị mới sẽ hoàn thành tốt công việc được giao góp phần đưa Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh cùng toàn Học viện Hành chính Quốc gia ngày càng phát triển bền vũng xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo cho quốc gia. Muốn thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao, PGS. TS Huỳnh Văn Thới cần phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Công đoàn, các Tổ chức và các Đơn vị, đoàn kết nội bộ; củng cố, mở rộng mối quan hệ với chính quyền và các địa phương lân cận để mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng.

Công bố Quyết định _ 2TS. Đặng Xuân Hoan chúc mừng PGS.TS Huỳnh Văn Thới

Nhận nhiệm vụ mới trước Giám đốc và cán bộ chủ chốt Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS Huỳnh Văn Thới – tân Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện đã có lời chúc mừng, cùng những bó hoa tươi thắm nhân dịp này, đồng thời hứa sẽ tận tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, mong muốn nhận được sự giúp đỡ, đồng lòng của các đồng chí, đồng nghiệp.

Công bố Quyết định _ 3PGS.TS Huỳnh Văn Thới phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Cũng trong dịp này, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã trao Quyết định số 667-QĐ/ĐUHV ngày 28/6/2018 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia. Theo đó, chỉ định đồng chí Phan Công Khanh – Bí thư Chi bộ Văn phòng (2) tham gia Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công bố Quyết định _ 4Bí thư Đảng ủy Học viện trao Quyết định đồng chí Phan Công Khanh

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới trước đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Đảng bộ Bộ phận, đồng chí Phan Công Khanh  – tân Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã có lời cảm ơn Đảng ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng đã giao, rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của các đồng chí trong cương vị công tác mới.

Công bố Quyết định _ 5Đồng chí Phan Công Khanh phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Công bố Quyết định _ 6TS. Đặng Xuân Hoan và TS. Hà Quang Thanh tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí vừa đảm nhận cương vị công tác mới

Phát biểu tại Lễ công bố, TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã kịp thời, nhanh chóng bổ sung nhân sự để kiện toàn tổ chức Đảng cũng như chính quyền tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh, đồng thời chúc mừng 2 đồng chí vừa được giao nhiệm vụ mới với niềm tin sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Công bố Quyết định _ 7TS. Hà Quang Thanh phát biểu

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.