Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Bộ Nội vụ, ngày 17/8/2017, tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) với sự tham dự của đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Báo cáo viên tại Hội nghị), đồng chí Lê Minh Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Tấn Hùng – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng chí Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở, Bí thư Đảng ủy Bộ phận Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Đào Ngọc Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh cùng tất cả các đảng viên của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Học tập Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII _ 1Toàn cảnh Hội nghị

Học tập Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII _ 2Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Minh Hương đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị và đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao để sau này vận dụng vào thực tế công việc của mình nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng đề ra.

Học tập Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII _ 3Đồng chí  Lê Minh Hương phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà đã trực tiếp giới thiệu, truyền đạt các nội dung cơ bản, chủ yếu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi về “tình hình và nguyên nhân”, “quan điểm chỉ đạo và mục tiêu”, “nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu” của các vấn đề nêu trên.

Học tập Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII _ 4Đ/c Trần Hồng Hà truyền đạt Nghị quyết Hội nghị TW 5 (khóa XII) tại Hội nghị

Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) góp phần năng cao nhận thức và lập trường, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thuộc Bộ Nội vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin bài: Phòng TT – TL – TV

Comments are closed.