Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Bộ Nội vụ, ngày 11/01/2018, tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho tất cả các đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Bộ Nội vụ đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Báo cáo viên tại Hội nghị), đồng chí Trần Tấn Hùng – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng chí Hà Quang Thanh – Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Thường trực Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng – Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Hội nghị học tập Nghị quyết _ 1Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị học tập Nghị quyết _ 2Các đại biểu tham dự Hội nghị

Truyền đạt tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị và đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời giới thiệu các nội dung chủ yếu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, nhất là quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, với 4 vấn đề cơ bản là (1) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; (2) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, (3) “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và (4) “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Hội nghị học tập Nghị quyết _ 3Đ/c Trần Hồng Hà truyền đạt Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII) tại Hội nghị

Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng sẽ góp phần năng cao nhận thức và lập trường, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tin bài: Phòng TT – TL – TV

Comments are closed.