Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018 cho cấp ủy cơ sở Đảng thuộc và trực thuộc khu vực phía Nam

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và cập nhật kịp thời thông tin liên quan đến công tác Đảng, nhất là công tác đánh giá xếp loại tổ chức và đảng viên năm 2018, ngày 17/12/2018, tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đối tượng là cấp ủy cơ sở Đảng thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – UVTV Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ cùng sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – UVBTV Đảng ủy Học viện, Bí thư Đảng ủy Bộ phận Học viện, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh và các báo cáo viên đến từ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng _ 1Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng

Thay mặt Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, UVTV Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ đã phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng. Theo đó, đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Lớp Bồi dưỡng này và đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiêm túc trong học tập, thảo luận và trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện để sau về triển khai, thực hiện đạt hiệu quả và đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng _ 2Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng

Ngay sau phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng, các báo cáo viên đã lần lượt phổ biến, truyền đạt và giải đáp các thắc mắc về các nội dung đã báo cáo như về công tác tư tưởng của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở (do đồng chí Vũ Đức Nam, UVBTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo trình bày); Một số vấn đề cơ bản về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên (do đồng chí Đỗ Việt Hà, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương); Một số công tác về kiểm tra Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (do đồng chí Nguyễn Thành Nam, UVBTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra)

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng _ 3Đồng chí Vũ Đức Nam truyền đạt nội dung tại Lớp Bồi dưỡng

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng _ 4Đồng chí Đỗ Việt Hà truyền đạt nội dung tại Lớp Bồi dưỡng

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng _ 5Đồng chí Nguyễn Thành Nam truyền đạt nội dung tại Lớp Bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng diễn ra nghiêm túc với không khí dân chủ và xây dựng. Qua lớp Bồi dưỡng này các cấp ủy viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về công tác Đảng để vận dụng vào thực tế công việc đạt hiệu quả và đúng quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.