Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ

Chiều ngày 18/4/2018, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì buổi làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ về công tác xây dựng cơ sở vật chất với sự tham dự của NGƯT.PGS.TS Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Đoàn Cường – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ, TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Hà Quang Thanh – Phụ trách điều hành Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh cùng một số đồng chí lãnh đạo cấp Khoa, Ban của Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ và Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ _ 1Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu việc xem xét một cách đầy đủ thực chất đối với việc sử dụng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nhất là thực trạng tình hình sử dụng cơ sở vật chất và định hướng sử dụng cơ sở vật chất đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ _ 2Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì và phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở các báo cáo của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ về việc sử dụng cơ sở vật chất và những vấn đề có liên quan, các đại biểu đã lần lượt tham gia để làm rõ các vấn đề đặt ra trong việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ _ 3Thứ Trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu ý kiến

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ _ 4TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu ý kiến

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ _ 5PGS.TS Nguyễn Bá Chiến báo cáo về cơ sở vật chất của Trường Đại học Nội vụ

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ _ 6TS. Nguyễn Đăng Quế báo cáo về cơ sở vật chất của Học viện Hành chính Quốc gia

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ _ 7Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Đoàn Cường phát biểu ý kiến

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Lê Vĩnh Tân đã đánh giá cao các nội dung chuẩn bị của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ đã làm rõ những vấn đề đặt ra đối với cơ sở vật chất của các đơn vị, đồng thời chỉ đạo những việc cần làm ngay sau buổi làm việc nhằm nâng cao hơn nữa việc sử dụng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ, xây dựng và hoàn thành tốt các yêu cầu nội dung đặt ra.

Tin bài: Phòng TT – TL – TV

Comments are closed.