Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công cho học viên các lớp Cao học Khóa 20

Trong hơn 3 tuần (từ ngày 18/7 đến hết ngày 10/8/2017), được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công cho học viên các lớp Cao học khóa 20.

Các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ có sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia cùng các đơn vị đào tạo khác như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực 2, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và một số đơn vị khác.

Bao ve luan van Thac sy K20 2017 _ 1TS. Hà Quang Thanh – Chủ tịch Hội đồng tại một Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ

Bao ve luan van Thac sy K20 2017 _ 2
TS. 
Phạm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng tại một Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ

Với tinh thần trách nhiệm cao về chuyên môn của các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ và sự nỗ lực của các học viên, đã có 124/124 học viên (tỉ lệ 100%) bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ, trong đó có 19 học viên (tỷ lệ 15,32 %) đạt loại Xuất sắc, 85 học viên (tỷ lệ 68,55%) đạt loại Giỏi, 15 học viên đạt loại Khá (tỷ lệ 12,09%) và 5 học viên (tỷ lệ 4,04%) đạt loại Trung bình. Theo đó, sau khi hoàn thành bảo vệ luận văn Thạc sỹ, các học viên sẽ thực hiện chỉnh sửa, bổ sung những điểm chưa hoàn thiện của luận văn theo kết luận của Hội đồng chấm luận văn đánh giá để hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện công nhận Thạc sĩ Quản lý công theo quy định.

Các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ diễn ra nghiêm túc và đảm bảo các quy định của Nhà nước trong đánh giá công nhận Thạc sỹ./.

Tin, bài: Phòng TT-TL-TV

Comments are closed.