Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động năm 2017

Thực hiện Kế hoạch chung của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 10/3/2018, Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động năm 2017 dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Mai Đình Lâm -Chủ tịch Công Đoàn bộ phận và TS. Phạm Thị Thúy – Trưởng ban Nữ công cùng với sự tham dự của toàn thể Cán bộ, Viên chức và Người lao động đang công tác tại Cơ sở Học viện.

Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 1Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 2Toàn cảnh Hội nghị

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Cơ sở Học viện, đồng thời giải trình các vấn đề mà các đại biểu tham dự Hội nghị đặt ra.

Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 3TS. Hà Quang Thanh – trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động chung của Cơ sở Học viện và giải trình các vấn đề liên quan mà Hội nghị đặt ra

Tiếp đó, TS. Mai Đình Lâm – Chủ tịch Công Đoàn bộ phận trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn – Nữ công năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 4TS. Mai Đình Lâm – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Bộ phận

Và Trưởng phòng Tài vụ – Kế toán Hoàng Thị Bắc báo cáo công khai tài chính năm 2017 của Cơ sở Học viện.

Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 5Bà Hoàng Thị Bắc – Trưởng phòng TV-KT cáo cáo công khai tài chính

Trên cơ sở các báo cáo đã trình bày, các đại biểu tham dự tham gia Hội nghị đã tham gia các ý kiến bổ sung xung quanh các vấn đề về đánh giá kết quả hoạt động cần có so sánh số liệu của năm trước để thấy rõ tốc độ tăng trưởng cũng như nguyên nhân các tồn tại; về cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả khi Cơ sở Học viện trở thành Phân viện; về quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới được giao; về tăng cường công tác tiếp thị mở lớp theo phân công, phân cấp nhằm nâng cao hiệu quả và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; về chính sách đối với người lao động qua sắp xếp tổ chức.v.v…Nhìn chung, các ý kiến đều bàn giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ được giao cũng như uy tín, vị trí của Học viện Hành chính Quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ mới được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Trưởng Bộ Nội vụ giao.

Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 6PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng bộ môn Nhà nước và Pháp luật phát biểu tham luận

Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 7Ông Bùi Quốc Hồng – PGĐ Trung tâm kiêm Phụ trách Phòng TT-TL-TV phát biểu tham luận

Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 8ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên phát biểu tham luận

Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 9ThS. Đoàn Ngọc Châu – Cán bộ Phòng đào tạo bồi dưỡng CC,VC phát biểu tham luận

 Cũng tại Hội nghị này đã thông qua danh sách 35 đại biểu (gồm cả đại biểu đương nhiên) của Cơ sở Học viện tham dự Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức và Người lao động  năm 2017 toàn Học viện sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 3/2018. Đặc biệt, Hội nghị Đại biểu năm nay sẽ được đổi mới và tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và các Cơ sở Học viện trực thuộc.

Kết thúc Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với 100% đại biểu tham dự thống nhất.

Hội nghị CBCCNLD 2017 _ 10Bà Vũ Thị Thu Trang – Thư ký Hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết

Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động năm 2017 Cơ sở Học viện đã diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm, nghiêm túc và xây dựng vì sự phát triển bền vững của Học viện Hành chính Quốc gia

Tin, bài: Phòng TT – TL – TV

Comments are closed.