Hội nghị quán triệt và thực hiện Quyết định số 1206/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Học viện Hành chính Quốc gia về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 18/4/2018, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chủ trì Hội nghị quán triệt và thực hiện Quyết định số 1206/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh với dự tham dự của TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Phạm Quang Huy – Nguyên Phó Giám đốc Học viện, Thường trực Cơ sở TP. Hồ Chí Minh, TS. Hà Quang Thanh – Phụ trách điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, ThS. Bùi Huy Tùng – Phụ trách điều hành Văn phòng Học viện, ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phụ trách điều hành Ban Tổ chức Cán bộ, cán bộ chủ chốt các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị thực hiện Quyết định số 1206 về Phân viện _ 1Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị thực hiện Quyết định số 1206 về Phân viện _ 2Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, ThS. Nguyễn Tiến Hiệp đã công bố toàn văn Quyết định số 1206/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Phân viện là đơn vị trực thuộc Học viện, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại TP. Hồ Chí Minh, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học hành chính với 15 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó có một số nhiệm vụ chủ yếu như Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chiến lược, kế hoạch phát triển Phân viện; Thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình kế hoạch và theo sự phân công , phân cấp của Giám đốc Học viện; Thực hiện đào tạo sau đại học các chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch và theo sự phân công của Giám đốc học viện; Nghiên cứu khoa học; Quản lý và cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp của Học viện; Thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Học viện; Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và các lĩnh vực liên quan theo phân công của Giám đốc Học viện v.v… cùng cơ cấu tổ chức gồm 12 đơn vị cấu thành (07 Phòng và 05 Bộ môn) và lãnh đạo Phân viện có 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc tương đồng với cơ cấu tổ chức chung của Học viện.

Hội nghị thực hiện Quyết định số 1206 về Phân viện _ 3ThS. Nguyễn Tiến Hiệp công bố Quyết định số 1206/QĐ-HCQG

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia TS. Đặng Xuân Hoan chúc mừng Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh với chế định pháp lý mới là Quyết định số 1206/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 được xây dựng bám sát với Quyết định 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tính khoa học, khách quan, không bỏ sót cũng như không chồng chéo nhiệm vụ, chức năng trong quá trình hoạt động. Đồng thời khẳng định, do Phân viện là cơ sở lớn trong Học viện, cơ cấu tổ chức mới được hình thành đã gắn với việc tinh giảm bộ máy theo chủ trương chung nên việc sắp xếp tổ chức sẽ phải tuân thủ và căn cứ trên những quy định và tiêu chuẩn cụ thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Theo đó, đến trước ngày 30/6/2018 Phân viện cần tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự của Phân viện nhưng không gián đoạn công việc đi đôi với việc khẩn trương xây dựng quy chế của từng đơn vị thành phần và kế hoạch hoạt động trong tình hình và điều kiện nhiệm vụ mới.

Hội nghị thực hiện Quyết định số 1206 về Phân viện _ 4TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định số 1206/QĐ-HCQG cho TS. Hà Quang Thanh – Phụ trách điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

1
TS. 
Đặng Xuân Hoan trao Quyết định số 1206/QĐ-HCQG

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Hà Quang Thanh gửi lời cám ơn đến Ban Giám đốc Học viện và cá nhân TS. Đặng Xuân Hoan trong quá trình soạn thảo và ban hành Quyết định số 1206/QĐ-HCQG đã giúp Phân viện đảm bảo tính chính danh của trong quá trình hoạt động, đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo Giám đốc Học viện và sẽ cùng Phân viện đoàn kết thống nhất và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia nói chung và Phân viện TP. Hồ Chí Minh ngày càng phát triển và vững mạnh.

Hội nghị thực hiện Quyết định số 1206 về Phân viện _ 6TS. Hà Quang Thanh phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ

Hội nghị diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và tràn đầy niềm tin tưởng vào việc thực hiện thắng lợi Quyết định số 1206/QĐ-HCQG trong thời gian tới.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.