Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018 đã được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt và Quyết định số 1206/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 27/12/2018, Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025dưới sự chủ trì của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện, PGS.TS Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện và sự tham dự của TS. Phạm Quang Huy – nguyên Phó Giám đốc HVHCQG Thường trực cơ sở TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các phòng và bộ môn trực thuộc Phân viện cùng các giảng viên đang công tác giảng dạy tại Phân viện.

Hội thảo khoa học Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG  _ 1Hội thảo khoa học Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG  _ 2Toàn cảnh Hội thảo tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc Hội thảo, TS. Hà Quang Thanh nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo đối với công tác chuẩn bị hành trang cho tương lai của Phân viện với những khó khăn, thách thức cùng với cơ hội, thuận lợi đối với quá trình phát triển, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự hiến kế để giúp hoàn thiện định hướng phát triển cho Phân viện đến năm 2025.

Hội thảo khoa học Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG  _ 3TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Huỳnh Văn Thới đã đánh giá cao sự chuẩn bị của các các bộ phận chức năng và sự tham gia của các nhà khoa học với 11 bài tham luận đã được chuẩn bị gửi đến Ban tổ chức cùng ý kiến tâm huyết của các đại biểu tại Hội thảo. Theo đó, việc nghiên cứu định hướng phát triển Phân viện phải được đặt trong chiến lược phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc gia và các vấn đề tập trung cần thảo luận về thương hiệu, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng và đào tạo sau Đại học, các điều kiện đảm cho quá trình thực hiện định hướng.

Hội thảo khoa học Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG  _ 4PGS.TS Huỳnh Văn Thới đề dẫn Hội thảo

Tại Hội thảo đã có 15 tham luận và ý kiến tham gia về các vấn đề như “Bàn về định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Phân viện Học viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh” (do PGS.TS Huỳnh Văn Thới trình bày), “Về xác định sứ mệnh, tầm nhìn, nhiệm vụ và phân cấp của Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh” (do TS. Phạm Quang Huy trình bày),  “Về bồi dưỡng giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới của Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh” (do TS. Mai Đình Lâm trình bày), “Định hướng phát triển đào tạo Thạc sỹ ở Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh” (do TS. Mai Hữu Bốn trình bày), “Một số suy nghĩ về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở để phát triển bền vững” (do ThS. Trần Anh Hùng trình bày), “Một số trao đổi về xác định tầm nhìn và sứ mệnh của Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh” (do ThS. Nguyễn Ngọc Toán trình bày), “Một số vấn đề quan tâm khi xây dựng định hướng phát triển Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025” (do CN Bùi Quốc Hồng trình bày).v.v…

Hội thảo khoa học Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG  _ 5TS. Phạm Quang Huy phát biểu tham luận

Hội thảo khoa học Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG  _ 6TS. Mai Đình Lâm phát biểu tham luận

Hội thảo khoa học Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG  _ 7TS. Mai Hữu Bốn phát biểu tham luận

Hội thảo khoa học Định hướng phát triển Phân viện HVHCQG  _ 8ThS. Trần Anh Hùng phát biểu tham luận

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS Huỳnh Văn Thới đã đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu với tính thực tiễn cao, tâm huyết và xây dựng, đây là cơ sở quan trọng trong định hình và xây dựng định hướng phát triển Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025 mang tính khả thi cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và góp phần khẳng định vị trí và thương hiệu của Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của Học viện Hành chính Quốc gia tại khu vực phía Nam.

Hội thảo khoa học diễn ra với không khí dân chủ, khoa học và xây dựng./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.