Khai giảng các Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Chính và Chuyên viên Cao cấp khóa II năm 2017 tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh

          Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia, trong hai ngày 18/03/2017 và 21/03/2017, tại Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng các Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Chính và Chuyên viên Cao cấp khóa II năm 2017 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng khoa đào tạo, bồi dưỡng CC-TC, ThS. Hoàng Đình Vĩnh – Trưởng phòng Đào tạo Bồi dưỡng CC – VC, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cơ sở Học viện cùng hơn  40 học viên lớp CVC và 60 học viên lớp CVCC khóa II/2017.

KHAI GIANG LOP CVC VÀ CVCC KHOA 2-2017_1Khai giảng lớp CVC chính khóa II/2017KHAI GIANG LOP CVC VÀ CVCC KHOA 2-2017_2Khai giảng lớp CVCC khóa II/2017

KHAI GIANG LOP CVC VÀ CVCC KHOA 2-2017_3Toàn cảnh lễ khai giảng các lớp CVC và CVCC khóa II/2017

          Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, ThS. Tống Đăng Hưng công bố các quyết định mở lớp.

KHAI GIANG LOP CVC VÀ CVCC KHOA 2-2017_4ThS. Tống Đăng Hưng công bố các quyết định

          Phát biểu tại Lễ khai giảng, thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Hà Quang Thanh và ThS. Hoàng Đình Vĩnh hoan nghênh tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục tiêu, nội dung khóa học, phương pháp học tập cũng như về tổ chức quản lý lớp học và đề nghị các học viên có thái độ học tập nghiêm túc để đảm bảo sự thành công của khóa học.

KHAI GIANG LOP CVC VÀ CVCC KHOA 2-2017_5TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch CVCC khóa II/2017

KHAI GIANG LOP CVC VÀ CVCC KHOA 2-2017_6ThS. Hoàng Đình Vĩnh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch CVC khóa II/2017

          Lễ khai giảng diễn ra trong không khí phấn khởi và nghiêm túc. Ngay sau lễ khai giảng, các học viên bắt đầu vào học các chuyên đề theo kế hoạch lớp học đề ra.

                                                            Tin bài: Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện

Comments are closed.