Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng hoạch định và tổ chức thực thi chính sách” tại Phân viện Học viện TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2018, sáng ngày 30/07/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng hoạch định và tổ chức thực thi chính sách” dành cho công chức quản lý cấp phòng có mời chuyên gia nước ngoài với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Phạm Quang Huy – Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, các giảng viên nước ngoài TS. Kerry Krutilla – Đại học Tổng hợp Indiana, Hoa Kỳ và TS. Jay Wysocki – Nguyên Giáo sư Đại học Tổng hợp Western Carolina, Hoa Kỳ; giảng viên Việt Nam TS. Nguyễn Quỳnh Huy – Phó trưởng Bộ môn Khoa học chính sách, Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự; các học viên tham dự lớp học là  có    công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên của các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương và của một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ có vị trí việc làm phù hợp với chủ đề và nội dung khóa bồi dưỡng; lãnh đạo và giảng viên quan tâm đến nội dung giảng dạy của các đơn vị thuộc Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng hoạch định _ 1Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng hoạch định _ 2Quang cảnh Lớp học

Theo đó, Lớp học sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 30/07/2018 đến ngày 03/08/2018) với 8 chuyên đề gồm: (1) Tổng quan về chính sách công; (2) Quy trình chính sách; (3) Kỹ năng phân tích chính sách trong hoạch định chính sách; (4) Kỹ năng đánh giá chính sách; (5) Kỹ năng tư duy chiến lược trong hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách; (6) Kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong thực thi chính sách; (7) Kỹ năng quản lý thay đổi trong hoạch định và tổ chức thực thi chính sách và (8) Thực tiễn hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách trong bối cảnh cải cách hành chính và hội nhập Quốc tế ở Việt Nam: thách thức và yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý cấp Phòng.

Sau phần giới thiệu của TS. Kerry Krutilla, các đại biểu lần lượt trình bày những vấn đề mà mình quan tâm và giải đáp từ phía giảng viên.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng hoạch định _ 3TS. Kerry Krutilla trình bày và giải đáp các vấn đề mà học viên đặt ra

Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng hoạch định _ 4TS. Phạm Quang Huy nêu ý kiến

Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng hoạch định _ 5Đại biểu Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến

Đây là khóa học đầu tiên thực hiện chủ trương liên kết với giảng viên nước ngoài có kinh nghiệm để nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng trong và ngoài Học viện, qua đó giúp các học viên tham dự được tiếp cận được các hướng tư duy khác nhau về chính sách công để nghiên cứu vận dụng phù hợp thực tiễn đơn vị và vị trí công tác của mình.

Lớp học diễn ra trong không khí phấn khởi và nghiêm túc./.

                                                            Tin bài: Phòng NN-TH & TT-TV

Comments are closed.