Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa I năm 2018

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 16/04/2018, Phân Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa 1 năm 2018 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Th.S Hoàng Đình Vĩnh – Trưởng Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng CC-VC, PGS.TS Vũ Trọng Hách – giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Phân viện cùng hơn 30 học viên tham gia lớp học này.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa I năm 2018 _ 1Toàn cảnh Lễ khai giảng

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa I năm 2018 _2Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Hà Quang Thanh hoan nghênh tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, ý nghĩa và nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực nhà nước nói chung và nguồn nhân lực cấp huyện nói riêng trong việc xây dựng nền công vụ mới; Phân viện  sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viên để lớp học đạt kết quả tốt nhất, tin tưởng rằng các Học viên sẽ đem những kiến thức bổ ích tiếp thu được vận dụng vào thực tiễn công việc tại địa phương và đơn vị của mình.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa I năm 2018 _3TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai giảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, Th.S Hoàng Đình Vĩnh công bố các quyết định mở lớp.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa I năm 2018 _4ThS. Hoàng Đình Vĩnh công bố các quyết định mở lớp

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí phấn khởi và nghiêm túc.

                                                          Tin bài: Phòng TT – TL – TV

Comments are closed.