Khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa IV/2017

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 10/10/2017, tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa IV/2017 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, ThS. Giang Thanh Nghị – Trưởng phòng Bồi dưỡng CB, CC,VC (Khoa Đào tạo, Bồi dưỡng Công chức và Tại chức), đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cơ sở Học viện cùng hơn 40 học viên tham gia lớp học này.

Khai giảng Lớp BDNLKNLD cap Sở IV 2017 _ 1Toàn cảnh Lễ khai giảng

Khai giảng Lớp BDNLKNLD cap Sở IV 2017 _ 2Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS. Hà Quang Thanh hoan nghênh tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu của lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ, viên chức trong giai đoạn hiện nay. Về phía Học viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để khóa học đạt được kết quả đặt ra.

Khai giảng Lớp BDNLKNLD cap Sở IV 2017 _ 3TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai giảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, ThS. Hoàng Đình Vĩnh – Trưởng phòng Đào tạo Bồi dưỡng CC – VC công bố các quyết định liên quan đến lớp học.

Khai giảng Lớp BDNLKNLD cap Sở IV 2017 _ 4ThS. Hoàng Đình Vĩnh công bố các quyết định mở lớp

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí nghiêm túc và phấn khởi.

                                                            Tin bài: Phòng TT – TL-TV

Comments are closed.