Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Cao cấp khóa II năm 2018 tại Phân viện Học viện TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia và theo ủy quyền của Giám đốc Học viện, sáng ngày 20/03/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Cao cấp khóa II năm 2018 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Phân viện cùng hơn 70 học viên tham gia lớp học này.

KHAI GIANG LOP CVCC KHOA 2 nam 2018 _ 1Toàn cảnh Lễ khai giảng

KHAI GIANG LOP CVCC KHOA 2 nam 2018 _ 2Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Hà Quang Thanh hoan nghênh tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, ý nghĩa và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ CB-VC trong việc xây dựng và cải cách nền hành chính nhà nước, Học viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viên để khóa học đạt kết quả cao nhất.

KHAI GIANG LOP CVCC KHOA 2 nam 2018 _ 3TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai giảng

Th.S Hoàng Đình Vĩnh – Trưởng phòng Đào tạo, bồi dưỡng CC-VC Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định liên quan đến lớp học.

KHAI GIANG LOP CVCC KHOA 2 nam 2018 _ 4ThS. Hoàng Đình Vĩnh công bố các quyết định mở lớp

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí phấn khởi và nghiêm túc.

                                                            Tin bài: Phòng Thông Tin – Tư liệu – Thư viện

Comments are closed.