Một số bộ môn tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017 được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao, tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh một số bộ môn đã tổ chức Hội thảo và Tọa đàm khoa học về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Cơ sở Học viện.

* Sáng ngày 8/12/2017, Bộ môn Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Văn hóa pháp lý của công chức trong cơ quan Hành chính nhà nước”  dưới sự chủ trì của PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Nhà nước và Pháp luật, cùng các giảng viên, các nhà khoa học và các sinh viên hệ chính quy hiện đang học tập tại cơ sở Học viện.

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 1Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Sau đề dẫn của PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Hội thảo đã lần lượt nghe một số tham luận về những vấn đề Hội thảo đặt ra “Quan niệm về văn hóa pháp lý của công chức trong cơ quan hành chính nhà nước” (do TS. Phạm Quang Huy trình bày); “Văn hóa pháp lý của công chức trong cơ quan hành chính nhà nước: khái niệm, cấu trúc và những vấn đề đặt ra trong điều kiện hội nhập” (do PGS. TS Huỳnh Văn Thới trình bày); “Tác động của văn hóa pháp lý của công chức trong cơ quan hành chính nhà nước đến công tác cải cách hành chính” (do ThS Phan Thị Kim Phương trình bày); “Bệnh “gia trưởng” trong quan hệ hành chính công vụ” (do TS. Hoàng Minh Khôi trình bày) “Đánh giá văn hóa pháp lý của công chức trong cơ quan hành chính nhà nước: phương pháp, tiêu chí, phương diện” (do ThS. Đặng Thị Mai Dung trình bày).

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 2PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu đề dẫn Hội thảo

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 3TS. Phạm Quang Huy trình bày tham luận

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 4ThS. Phan Thị Kim Phương trình bày tham luận

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 5Sinh viên đặt câu hỏi tại Hội thảo

* Sáng ngày 11/12/2017, Tọa đàm khoa học với đề tài “Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật” của Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính do TS. Hà Quang Thanh – Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính chủ trì đã được tổ chức với sự quan tâm và tham dự của nhiều giảng viên, nhà khoa khoa học và sinh viên hệ chính quy hiện đang học tập tại cơ sở Học viện.

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 6Toàn cảnh tọa đàm

Sau đề dẫn của TS. Hà Quang Thanh, một số báo cáo tham luận đã được trình bày tại Tọa đàm với các nội dung “Thực trạng thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” (do TS. Nguyễn Thị Thủy trình bày), “Tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam” (do TS. Nguyễn  Thị Thu Hà trình bày), “Một số vấn đề hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật” (do ThS. Đặng Thị Thu Phương trình bày), “Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” (do ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền trình bày) và “Hoàn thiện các quy định về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành” (do ThS. Lê Đức Hiền trình bày) cùng nhiều bài tham luận được gửi đến Tọa đàm cũng như tham luận trực tiếp tại Tọa đàm.

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 7TS. Hà Quang Thanh phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 8TS. Nguyễn Thị Thủy trình bày tham luận

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 9TS. Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tham luận

Hội thảo và Tọa đàm khoa học năm 2017 _ 10Ý kiến tham gia của sinh viên

Hội thảo và Tọa đàm khoa học được tổ chức diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng và thân thiện, qua đó đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm, kiến thức và thực tiễn quý thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Cơ sở Học viện./.

Tin bài: Phòng TT-TL-TV

Comments are closed.