Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh khai giảng các lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Cao cấp khóa IV và lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở khóa II năm 2018

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia và theo ủy quyền của Giám đốc Học viện, sáng ngày 07/7/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng các Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Cao cấp khóa IV và bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở khóa II  năm 2018 cho lãnh đạo quản lý cấp Sở và tương đương thuộc các cơ quan cấp tỉnh và Trung ương khu vực phía Nam với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phụ trách Phòng quản lý Đào tạo bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Phân viện cùng 84 học viên (65 học viên lớp CVCC và 19 học viên lớp cấp Sở) của các lớp học này.

khai giảng các lớp bồi dưỡng _ 1Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng CVCC khóa IV

khai giảng các lớp bồi dưỡng _ 2Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở khóa II

Phát biểu khai giảng tại các khóa học, TS. Hà Quang Thanh hoan nghênh tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, ý nghĩa và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ CB-VC trong việc xây dựng và cải cách nền hành chính nhà nước, Phân viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viên để hoàn thành khóa học đạt kết quả tốt nhất.

khai giảng các lớp bồi dưỡng _ 3TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng CVCC khóa IV

khai giảng các lớp bồi dưỡng _ 4TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng Cấp Sở khóa II

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Thế Tài đã công bố các quyết định liên quan đến từng lớp học và triển khai công tác tổ chức lớp học theo quy định.

khai giảng các lớp bồi dưỡng _ 5TS. Nguyễn Thế Tài công bố quyết định mở lớp CVCC khóa IV

khai giảng các lớp bồi dưỡng _ 6TS. Nguyễn Thế Tài công bố quyết định mở lớp Cấp Sở khóa II

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc.

                                                            Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.