Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 4/5/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa 1 năm 2018 với sự tham dự của Th.S Hoàng Đình Vĩnh – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Phân viện cùng 26 học viên tham gia lớp học này.

Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018 _ 1Toàn cảnh Lễ bế giảng

Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018 _ 2Các đại biểu và học viên tham dự Lễ bế giảng

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Học viện, ThS. Đoàn Ngọc Châu – Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng báo cáo đánh giá tổng kết và công bố các quyết định liên quan đến lớp học. Theo đó, trong thời gian 4 tuần học tập trung, học viên đã được nghe giới thiệu 11 chuyên đề, trong đó có 03 chuyên đề về kiến thức chung; 06 kỹ năng cơ bản của Lãnh đạo cấp Sở, 02 báo cáo chuyên đề về tình hình cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hiện nay và 01 ngày đi nghiên cứu thực tế, 2 lần làm bài kiểm tra và viết đề án với kết quả xếp loại học tập của khóa học có 02 học viên (chiếm 7,7 %) đạt loại giỏi, 24 học viên (92,3 %) đạt loại khá và không có học viên xếp loại trung bình. Giám đốc Học viện Hành chính Quốc Gia ra quyết định cấp chứng chỉ cho 26 học viên đạt tiêu chuẩn qua khóa học.

Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018 _ 3ThS. Đoàn Ngọc Châu báo cáo tổng kết và  công bố các quyết định khóa học

Phát biểu bế giảng khóa học, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Học viện, Th.S Hoàng Đình Vĩnh chúc mừng các Học viên đã hoàn thành khóa học với tinh thần nghiêm túc đạt kết quả cao và trao chứng chỉ cho các học viên và giấy khen cho học viên đạt thành tích cao trong học tập .

Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018 _ 4ThS. Hoàng Đình Vĩnh phát biểu bế giảng

Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018 _ 5ThS. Hoàng Đình Vĩnh trao chứng chỉ

Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018 _ 6Và trao giấy khen cho học viên đạt thành tích cao trong học tập

Đại diện học viên Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018 đã phát biểu tri ân đến Ban Lãnh đạo Học viện, các giảng viên và đơn vị hữu quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong suốt quá trình diễn ra khóa học.

Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa I năm 2018 _ 7Đại diện học viên phát biểu tri ân tại Lễ Bế giảng

Lễ bế giảng diễn ra trong không khí nghiêm túc và tràn đầy niềm phấn khởi.

                                                Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.