Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 07/9/2018, tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã tiến hành công bố các Quyết định phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự tại Phân viện theo kế hoạch chung của Học viện Hành chính Quốc gia. Cùng tham dự có TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ, TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự _ 1Giám đốc Học viện chủ trì Lễ công bố các Quyết định về nhân sự

Tại Lễ công bố, theo các Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện phân công và giao nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Hoàng Anh đảm nhận nhiệm vụ Trưởng bộ môn NN-PL và LLCS; TS. Nguyễn Thế Tài đảm nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Bồi dưỡng; ThS. Trần Anh Hùng đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Khoa học Hành chính và TCNS; TS. Mai Đình Lâm đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Bộ môn QLNN về Kinh tế và TCC; ThS. Nguyễn Thanh Bình đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn KH Hành chính và TCNS; ThS. Nguyễn Chi Mai đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng BM QLNN về KT và TCC; ThS. Nguyễn Thị Minh Thuý đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Thu Hà đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng BM NNPL và LLCS; ThS. Phan Thị Kim Phương đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng BM NNPL và LLCS và ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng phòng NN-TH và TT-TV.

Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự _ 2TS. Nguyễn Tiến Hiệp công bố các Quyết định về nhân sự mới

Phát biểu tại Lễ công bố, Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chúc mừng 10 cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc Phân viện vừa được giao nhiệm vụ Trưởng Phó các Phòng và Bộ môn của Phân viên; Cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc và người lao động đã ủng hộ và giúp Giám đốc hoàn thiện công tác cán bộ của Phân viện; Đề nghị cán bộ quản lý được giao nhiệm vụ cần tiếp cận công việc và các quy định đã ban hành nhằm đảm bảo công việc được giao, phối hợp tốt với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; các đơn vị thực hiện phân công nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo vừa được giao nhiệm vụ cũng như đảm bảo kỷ luật kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ đối với đơn vị và người lao động. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện và Phân viện trong tiếp tục kiện toàn sắp xếp nhân sự của Phân viện theo lộ trình đã được đặt ra đảm bảo khách quan, chặt chẽ, đúng quy định với sự đồng thuận cao của toàn thể người lao động.

Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự _ 3Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được giao nhiệm vụ mới

Tiếp sau Lễ công bố này, Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chủ trì giao ban nội bộ. Theo đó, Giám đốc nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018 cần tiếp tục thực hiện hoàn thành và đạt kết quả như sớm công bố Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị chức năng thuộc Phân viện; Hoàn thành Quy chế làm việc của Phân viện; Rà soát và hoàn thiện danh sách cán bộ, nhân viên và người lao động và xác định vị trí việc làm tại từng đơn vị; Rà soát lại đội ngũ cán bộ các đơn vị để quy hoạch đội ngũ cho tương lai; Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý các đơn vị còn khuyết hoặc thiếu; Chú trọng công tác tư tưởng trong đối với người lao động tại từng đơn vị nhằm đảm bảo tính thống nhất trong triển khai công việc; Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019 và các ngày Lễ, Tết của năm 2018. Đồng thời, thực hiện thí điểm triển khai cải tiến một số thủ tục hành chính không cần thiết để tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quản lý bằng CNTT. Hoàn thành đánh giá phân loại cán bộ và NLĐ năm 2018 trước tháng 12 theo kế hoạch chung của Học viện.

Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự _ 4Giám đốc Học viện chủ trì giao ban nội bộ Phân viện

Lễ công bố các Quyết định về nhân sự mới và giao ban nội bộ tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra nghiêm túc với không khí vui tươi phấn khởi và tràn đầy niềm tin tưởng./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.