Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo bồi dưỡng tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao, trong các ngày 25 và 26/4/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các Tọa đàm khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc Phân viện phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy” (tổ chức ngày 25/4/2019) và “Công tác đào tạo bồi dưỡng ở Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh” (tổ chức ngày 26/4/2019) dưới sự chủ trì của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Phân viện, PGS.TS Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Phân viện, các thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo Phân viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện cùng các giảng viên của Phân viện tham dự.

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 1Toàn cảnh Tọa đàm về các đề tài nghiên cứu khoa học

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 2Và Tọa đàm về công tác đào tạo bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc Tọa đàm khoa học, TS. Hà Quang Thanh nhấn mạnh sự chuyển đổi mô hình tổ chức mới của Học viện và Phân viên theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã tác động đến các hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo – bồi dưỡng đòi hỏi Phân viện phải có sự điều chỉnh để thích ứng với sự thay đổi này và duy trì và phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu của xã hội đặt ra. Bên cạnh những cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn cần có mục tiêu và giải pháp phù hợp để thực hiện đạt hiệu quả. Để các Tọa đàm được tổ chức đạt kết quả thì đã có nhiều báo cáo tham luận của các giảng viên gửi đến Ban tổ chức với các nội dung phong phú và chất lượng cao sẽ góp phần quan trọng cho Tọa đàm thành công tốt đẹp.

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 3TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai mạc Tọa đàm

Tại Tọa đàm về “Nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc Phân viện phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy”, với 05 bài viết cùng hơn 05 phát biểu tham luận đã tập trung làm rõ các nội dung gợi ý của chủ tọa Tọa đàm. Theo đó, Tọa đàm cũng đúc rút được một số vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, nhất là thực trạng, những tồn tại yếu kém hiện nay cùng các giải pháp và cơ chế thực hiện thiết thực trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế hoạt động hiện nay và là cơ sở bổ sung vốn tài liệu nghiên cứu lâu dài tại Phân viện.

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 4PGS.TS Huỳnh Văn Thới phát biểu đề dẫn Tọa đàm về các đề tài nghiên cứu khoa học

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 5ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Phó Trưởng phòng NCKH và HTQT phát biểu tham luận

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 6TS. Phan Ánh Hè – Trưởng Bộ môn QLNN về Xã hội phát biểu tham luận

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 7TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn NNPL và LLCS phát biểu tham luận

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 8ThS. Trần Anh Hùng – Trưởng Bộ môn HCH và TCNS phát biểu tham luận

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 9TS. Mai Hữu Bốn – Trưởng phòng Quản lý Sau Đại học phát biểu tham luận

Tại Tọa đàm về “Công tác đào tạo bồi dưỡng ở Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh”, ngoài đại biểu tại Phân viện thì còn có các đại biểu khách mời đến từ Sở Nội vụ và HĐND của 1 số tỉnh phía Nam. Theo đó, với 11 bài viết cùng hơn 10 phát biểu tham luận tại Tọa đàm đã tập trung làm rõ các nội dung gợi ý của chủ tọa Tọa đàm, nhất là làm rõ thực trạng tình hình hiện nay, trong đó nêu cụ thể những khó khăn, trở ngại, qua đó nhận định cho được những thời cơ và thách thức cùng những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi cao để thực hiện cũng như một số kiến nghị, đề xuất đối với cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ và tạo điều kiện cho Phân viện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Tọa đàm cũng nhận được những kinh nghiệm quý và số liệu thực tiễn từ các tỉnh, nhất là việc phối hợp trong mở lớp và quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng với Phân viện.

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 10PGS.TS Huỳnh Văn Thới phát biểu đề dẫn Tọa đàm về công tác đào tạo bồi dưỡng

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 11TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo bồi dưỡng phát biểu tham luận

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 12TS.GVCC Đào Đăng Kiên phát biểu tham luận

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 13PCT HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiên phát biểu tham luận

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 14PGĐ Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương Lê Văn Đạt phát biểu tham luận

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 15PGĐ Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Trung phát biểu tham luận

Tổng kết các Tọa đàm khoa học, PGS.TS Huỳnh Văn Thới khẳng định chủ đề các Tọa đàm đặt ra là thiết thực và phù hợp với tình hình hiện nay, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất tâm huyết của các giảng viên, các nhà khoa học và các nhà quản lý tại Tọa đàm đã làm rõ thêm các vấn đề đặt ra hiện nay và trong tương lai, Phân viện luôn tạo mọi điều kiện để các giảng viên, các nhà khoa học và các nhà quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về công tác đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học với đạt kết quả tốt nhất và đáp ứng yêu cần của Phân viện và Học viện trong tình hình mới.

Tổ chức các Tọa đàm khoa học về nâng cao chất lượng đề tài NCKH và công tác ĐTBD _ 16PGS.TS Huỳnh Văn Thới tổng kết Tọa đàm

Các buổi Tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở và xây dựng, qua đó góp phần khẳng định vị thế và uy tín của Học viện Hành chính Quốc gia.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.