TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với cán bộ chủ chốt Cơ sở Học viện và gặp mặt cán bộ hưu trí của Cơ sở Học viện nhân dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Trong không khí vui tươi và phấn khởi của những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều ngày 02/02/2018, tại Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chủ trì buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của một số Lãnh đạo các Khoa, Ban của Học viện.

Giám đốc HVHCQG họp giao ban T1 NAM 2018 _ 1Toàn cảnh buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cơ sở Học viện

Tại buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan đã thông báo những điểm mới, nội dung quan trọng và chủ yếu của Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia – là Quyết định có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với Học viện sau thời gian khá dài hoạt động trong điều kiện không có quy định chính thức và là cơ sở nền tảng để hoàn thiện mọi chế định cho hoạt động của Học viện trong thời gian tới. Theo đó, ngoài việc Học viện đang khẩn trương hoàn thiện các chế định theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để ban hành và thực hiện chính thức từ ngày 15/3/2018 thì Học viện đang xúc tiến các công việc như sẽ thực hiện giao ban qua mạng trong thời gian sớm nhất; Từ tháng 6/2018 khối lượng công việc Đại học chính quy sẽ dần giảm sau khi không thực hiện tuyển mới nên cần năng động mở rộng các lớp đào tạo trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và tiếp tục quản lý thật tốt các lớp Đại học hiện có cũng như sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp; Chủ động đặt vấn đề với các địa phương để thực hiện công tác đào tạo theo yêu cầu chung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Xúc tiến xây dựng cơ chế đặc thù của Học viện để có tiền đề thực hiện được toàn diện, chủ động và hiệu quả trên tinh thần có phương án thiết thực và thuận lợi nhất; Triển khai chương trình, giáo trình đào tạo TS, ThS tại Học viện; Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức vui Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đồng thời, lưu ý cần tuân thủ nguyên tắc Học viện Hành chính Quốc gia là chỉnh thể thống nhất nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ và Đảng ủy Học viện sẽ có Nghị quyết riêng về vấn đề này; Khi xây dựng Phân viện thì lưu ý về cơ chế đặc thù và đề xuất tinh giản biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết xử lý và loại trừ những người không làm được việc; Nghiên cứu các biện pháp tăng nguồn thu cho Học viện.v.v…

Giám đốc HVHCQG họp giao ban T1 NAM 2018 _ 2TS. Đặng Xuân Hoan chủ trì buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cơ sở Học viện

Cũng tại buổi làm việc này, TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 01/2018 và những công việc Cơ sở Học viện sẽ triển khai trong thời gian tới. Theo đó, TS. Đặng Xuân Hoan ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Cơ sở Học viện đã đạt được và cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt lưu ý công tác trọng tâm cần tập trung hoàn thành là Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức khi Cơ sở Học viện trở thành Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc HVHCQG họp giao ban T1 NAM 2018 _ 3TS. Hà Quang Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc diễn ra trong không phí dân chủ, phấn khởi và tràn đầy niềm tin về tương lai tươi sáng của Học viện Hành chính Quốc gia sau khi có Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng nhận dịp này, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chủ trì buổi gặp mặt cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và những bó hoa tươi thắm đến cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Cơ sở Học viện nhân dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và tràn đầy kỷ niệm.

Một số hình ảnh gặp mặt hưu trí:

Giám đốc HVHCQG họp giao ban T1 NAM 2018 _ 4Toàn cảnh buổi gặp mặt cán bộ hưu trí

Giám đốc HVHCQG họp giao ban T1 NAM 2018 _ 5TS. Đặng Xuân Hoan chúc Tết tại buổi gặp mặt cán bộ hưu trí

Giám đốc HVHCQG họp giao ban T1 NAM 2018 _ 6TS. Đặng Xuân Hoan gặp gỡ và chúc Tết từng cán bộ hưu trí

Giám đốc HVHCQG họp giao ban T1 NAM 2018 _ 7TS. Đặng Xuân Hoan tặng hoa cho các bác cao niên

Giám đốc HVHCQG họp giao ban T1 NAM 2018 _ 8Trưởng Ban liên lạc Cán bộ hưu trí phát biểu

Tin bài: Phòng TT – TL – TV

Comments are closed.