1

Tiếp đoàn cán bộ Đại sứ quán Cộng hòa Cuba

Chiều ngày 11/10/2018, tại Học viện Hành chính Quốc gia, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, Ban Hợp tác quốc tế đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Alfredo Amores Balbin, hàm Đại sứ, cá...