Thông báo về viết tham luận tham dự Hội nghị của Hiệp hội Hành chính công Châu Á (AAPA) năm 2018 tại In-đô-nê-xi-a

1. Chủ đề: “Tái thiết kế hành chính công trong thế giới toàn cầu hóa: cách tiếp cận ngoài phương Tây”

2. Thời gian: Từ 22/3/2018 đến 23/3/2018

3. Địa điểm: Đại học Gadjah Mada, Yogyakarta, In-đô-nê-xi-a.

– Tiêu đề và tóm tắt tham luận gửi về ban Hợp tác Quốc tế trước ngày 27/10/2017 và gửi Ban Tổ chức Hội nghị theo địa chỉ: aapa2018.indonesia@ugm.ac.id theo đúng hạn quy định.

– Tác giả tham luận có nội dung phù hợp và được Ban Tổ chức Hội nghị lựa chọn trình bày tại hội nghị sẽ được lãnh đạo Học viện xem xét cử tham dự Hội nghị.

 

Thông báo viết tham luận tham dự hội nghị AAPA 2018 1Thông báo viết tham luận tham dự hội nghị AAPA 2018 2

Thông báo viết tham luận tham dự hội nghị AAPA 2018

 

Comments are closed.