Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-HCQG ngày 23 tháng 02 năm 2018, chiều ngày 09 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường B.104, Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2017. Chủ trì Hội nghị có TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện; ThS. Đặng Văn Minh –  Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Cơ sở Học viện, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Quản Trị. Tham dự Hội nghị còn có PGS.TS. Thái Thanh Hà – Phó Trưởng Ban Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia; phụ trách các đơn vị chức năng và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Cơ sở Học viện.

Tại Hội nghị, TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện thay mặt Lãnh đạo Cơ sở Học viện trình bày Báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Bản dự thảo đã tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong năm vừa qua; chỉ rõ các nhiệm vụ cấp thiết, những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm mới.

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia,Thường trực Cơ sở Học viện trình bày Báo cáo đánh giá công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia,Thường trực Cơ sở Học viện trình bày Báo cáo đánh giá công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị được nghe báo cáo về việc thực hiện dân chủ Cơ sở của Công đoàn Bộ phận, công tác tài chính, công tác Thanh tra nhân dân của Cơ sở Học viện.

ThS. Đặng Văn Minh -  Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Cơ sở Học viện trình bày báo cáo thực hiện Quy chế dân của của Cơ sở Học viện năm 2017

ThS. Đặng Văn Minh – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Cơ sở Học viện trình bày báo cáo thực hiện Quy chế dân của của Cơ sở Học viện năm 2017

ThS. Lê Văn Dự - Ban Thanh tra nhân dân Cơ sở Học viện, Quyền Trưởng Phòng HC-TC-TH trình bày báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2017

ThS. Lê Văn Dự – Ban Thanh tra nhân dân Cơ sở Học viện, Quyền Trưởng Phòng HC-TC-TH trình bày báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2017

ThS.Trương Thùy Hương - Đại diện Phòng Tài vụ - Kế toán trình bày báo cáo về công tác tài chính của Cơ sở Học viện năm 2017

ThS.Trương Thùy Hương – Đại diện Phòng Tài vụ – Kế toán trình bày báo cáo về công tác tài chính của Cơ sở Học viện năm 2017

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị của Cơ sở Học viện, các ý kiến phát biểu, thảo luận nhằm tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trên các mặt công tác của từng đơn vị trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất các giải pháp đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả, tạo tiền đề tích cực cho năm tiếp theo. Sau  một thời gian làm việc nghiêm túc, hội nghị đã bầu đoàn cán bộ dự Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia.

Picture 002

Picture 028

Đại diện các Phòng, đơn vị chức năng của Cơ sở Học viện phát biểu thảo luận

Đại diện các Phòng, đơn vị chức năng của Cơ sở Học viện phát biểu thảo luận

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện thay mặt Lãnh đạo Cơ sở Học viện giải đáp một số vấn đề cán bộ công chức, viên chức Cơ sở Học viện đặt ra, đồng thời ghi nhận một số kiến nghị của cán bộ nhằm hoàn thiện hơn công tác chỉ đạo, điều hành đơn vị trong thời gian tới. TS. Ngô Văn Trân mong muốn tập thể cán bộ, chuyên viên, giảng viên đoàn kết, phát huy trí tuệ, cùng chung vai sát cánh xây dựng và phát triển Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung ngày càng lớn mạnh.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng và cởi mở.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Cơ sở Học viện chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Cơ sở Học viện chụp ảnh lưu niệm

Dương Lê Nguyên Hiền

Bộ phận Thông tin – Thư viện

Comments are closed.