Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 25 tháng 01 năm 2018 tại Hội trường B.104, Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì Hội nghị có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung; TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện. Tham dự Hội nghị còn có TS. Lê Như Thanh – Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung; đại diện Lãnh đạo các Khoa, Ban của Học viện Hành chính Quốc gia cùng lãnh đạo, phụ trách các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Cơ sở Học viện.

Tại Hội nghị, TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Bản dự thảo đã tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong năm vừa qua; chỉ rõ các nhiệm vụ cấp thiết, những vấn đề mới nảy sinh và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm mới. Trong năm 2018, Cơ sở Học viện đề ra phương hướng , nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục duy trì các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đã có, đẩy mạnh mở rộng địa bàn và các loại hình bồi dưỡng theo chức danh; Củng cố bộ máy cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên của Cơ sở Học viện đủ năng lực và trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu dạy, học và quản lý; Phấn đấu xây dựng Cơ sở Học viện là một cơ quan chuẩn mực về lề lối, tác phong làm việc, mọi hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đại diện lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên, chuyên viên đã phân tích những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong năm 2017, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Cơ sở Học viện trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cơ sở Học viện đã khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, bất cập trên các mặt công tác của các Phòng, Đơn vị thuộc Cơ sở Học viện để có các giải pháp khắc phục trong năm tới. PGS.TS. Lương Thanh Cường cũng hy vọng rằng trong năm 2018, tập thể cán bộ, chuyên viên, giảng viên của Cơ sở Học viện phải nỗ lực phấn đấu theo phương châm đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm để xây dựng và phát triển Cơ sở Học viện ngày càng lớn mạnh.

Thay mặt tập thể cán bộ giảng viên, người lao động Cơ sở Học viện, TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện hứa sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, phấn đấu xây dựng Cơ sở Học viện trở thành một khối đoàn kết vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng và cởi mở.

Một số hình ảnh:

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chủ trì Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chủ trì Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Cơ sở Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Cơ sở Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia,Thường trực Cơ sở Học viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia,Thường trực Cơ sở Học viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Picture 016

Picture 024

Đại diện các Phòng, đơn vị chức năng của Cơ sở Học viện phát biểu thảo luận

Đại diện các Phòng, đơn vị chức năng của Cơ sở Học viện phát biểu thảo luận

Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cùng đại diện lãnh đạo Cơ sở Học viện tặng hoa TS.Lê Như Thanh – Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung

Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cùng đại diện lãnh đạo Cơ sở Học viện tặng hoa TS.Lê Như Thanh – Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Cơ sở Học viện chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Cơ sở Học viện chụp ảnh lưu niệm

Dương Lê Nguyên Hiền

Bộ phận Thông tin – Thư viện

Comments are closed.