Đại hội Chi bộ Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/ĐUHV ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về việc “Tổ chức Đại hội đảng các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017 – 2020”, chiều ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường A.404, Chi bộ Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự Đại hội có Cấp ủy, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ đảng viên Cơ sở Học viện.

Đồng chí Ngô Văn Trân – Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện; Bí thư Chi bộ Cơ sở Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2017 trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ Cơ sở Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2017 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trong đó nêu rõ những kết quả mà Chi bộ Cơ sở Học viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội các đảng viên đã tiến hành thảo luận, đóng góp vào Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017 và Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ Cơ sở Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ Đại hội khóa III, Chi bộ Cơ sở Học viện xác định mục tiêu, phương hướng chung của nhiệm kỳ Đại hội khóa IV: “Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu dạy học; mở rộng địa bàn và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; phấn đấu xây dựng Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát triển toàn diện, góp phần cùng với các đơn vị trong hệ thống Học viện xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia vững mạnh”.

Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 một cách nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế và điều lệ Đảng với 5 đồng chí trong đó đồng chí Ngô Văn Trân được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Sau gần bốn tiếng làm việc khẩn trương và hiệu quả, Đại hội Chi bộ Cơ sở Học viện nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Đồng chí Ngô Văn Trân – Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ Cơ sở Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đồng chí Ngô Văn Trân – Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ Cơ sở Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đồng chí Thái Thanh Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Ban Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia trình bày Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đồng chí Thái Thanh Hà – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Ban Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia trình bày Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ý kiến thảo luận của cán bộ đảng viên

Ý kiến thảo luận của cán bộ đảng viên

Toàn cảnh buổi Đại hội Chi bộ

Toàn cảnh buổi Đại hội Chi bộ

Cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt toàn thể Đại hội

Cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt toàn thể Đại hội

Bộ phận Thông tin – Thư viện

 

Comments are closed.