Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong xu hướng hội nhập quốc tế; Lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu nại tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên đã tổ chức Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong xu hướng hội nhập quốc tế và lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu nại tại tỉnh Phú Yên.

Đến dự Lễ Khai giảng, về phía tỉnh Phú Yên có đồng chí Vũ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có đại diện phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia khóa học.

Lớp Bồi dưỡng đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong xu hướng hội nhập quốc tế có 87 học viên, nội dung học gồm 5 chuyên đề: Những vấn đề chung về công vụ và công chức, đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền địa phương… Lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu nại tỉnh Phú Yên có 83 học viên, nội dung học gồm có 4 chuyên đề: Kỹ năng phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trong thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính, nghiệp vụ thực hiện pháp luật về kỹ năng lập biên bản, ban hành quyết định xử lý, thi hành cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính… Đa số các học viên là cán bộ thuộc sở, ban ngành của tỉnh Phú Yên. Khóa học sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018. Trong quá trình học, các học viên làm 01 bài kiểm tra.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Vũ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên nêu rõ đây là nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất để làm việc đồng thời là cơ hội để những học viên là các cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý đến từ những đơn vị, vị trí khác nhau trên địa bàn tỉnh có dịp gặp nhau, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đồng chí Vũ Đức Thơ tin tưởng với sự nỗ lực cố gắng và kết hợp cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nhất định khóa học sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Đồng chí Vũ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Vũ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên phát biểu tại Lễ khai giảng

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế công bố các quyết định mở lớp

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế công bố các quyết định mở lớp

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Ảnh: Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.