Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng năm 2019 tại tỉnh Kon Tum

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 21/5/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng năm 2019 tại tỉnh Kon Tum.

Đến dự Lễ Khai giảng, về phía tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Phòng công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng các cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia lớp học.

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng năm 2019 tại Kon Tum có 50 học viên, gồm các đồng chí là trưởng, phó trưởng phòng và cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Kon Tum như: Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp…; Trưởng phó các phòng ban của Ủy Ban nhân dân các huyện của tỉnh Kon Tum. Khóa học sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 21/5/2019 đến ngày 21/6/2019 với 10 chuyên đề chia làm 2 phần: Phần kiến thức nâng cao gồm các chuyên đề như: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý, lãnh đạo của cấp phòng; Kiểm tra, giám sát hoạt động lãnh đạo cấp phòng… Phần các kỹ năng như: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng… Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và 01 bài thu hoạch cuối khóa. Những kiến thức nền tảng ấy sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, giúp cán bộ công chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. TS. Ngô Văn Trân hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, và lĩnh vực tại địa phương.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế phát biểu khai giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế phát biểu khai giảng khóa học

Lãnh đạo, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: Dương Thị Ngọc Hà

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.