Lễ Công bố Quyết định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường B.104 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế. Đây là ngày đánh dấu mốc trưởng thành và phát triển của Phân viện Huế, có được ngày hôm nay là sự kết tinh của một quá trình lao động không ngừng nghỉ, cần cù, sáng tạo của tất cả thế hệ công chức, viên chức người lao động trong hơn 10 năm hình thành phát triển của Phân viện Huế.

Tham dự buổi lễ Công bố Quyết định có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế; TS. Nguyễn Tiến Đạo – Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia; TS.Ngô Văn Trân – Phụ trách, điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên, học viên các lớp đang theo học tại Phân viện.

Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế thay mặt Ban Giám đốc Học viện ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Phân viện. PGS.TS. Lương Thanh Cường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Phân viện trong thời gian tới: Triển khai quán triệt, nắm vững những quy định của Quyết định 1207, đặc biệt là nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Phân viện đến toàn thể cán bộ, người lao động với tinh thần chủ động, sáng tạo, năng động nhằm vận dụng cụ thể, có hiệu quả vào trong điều kiện hoạt động của Phân viện trong thời gian tới; Chủ động xây dựng dự thảo quy chế quản trị nội bộ của Phân viện: Quy chế làm việc, quy chế quản lý Đào tạo bồi dưỡng trong phạm vi của Phân viện nhằm khẩn trương hoàn thiện thể chế cho tổ chức và hoạt động Phân viện sớm đi vào ổn định và vận hành có hiệu quả nhất. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động Phân viện cần chung sức, chung trí tuệ để hình thành một chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn cho Phân viện, cùng nhau sát cánh xây dựng Phân viện ngày càng lớn mạnh.

Thay mặt tập thể cán bộ giảng viên, người lao động Phân viện Huế, TS.Ngô Văn Trân – Phụ trách, điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện hứa sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện. Với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới sẽ tạo vị thế mới, tạo thế chủ động, sáng tạo, tự chủ trong khuôn khổ Học viện giao và phấn đấu xây dựng Phân viện trở thành một khối đoàn kết vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ công bố Quyết định diễn ra trong không khí trang trọng và cởi mở.

Một số hình ảnh:

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

TS.Ngô Văn Trân – Phụ trách, điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu tiếp thu ý kiến

TS.Ngô Văn Trân – Phụ trách, điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu tiếp thu ý kiến

TS.Nguyễn Tiến Đạo – Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia công bố Quyết định

TS.Nguyễn Tiến Đạo – Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia công bố Quyết định

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trao Quyết định cho Phụ trách điều hành Phân viện Huế

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trao Quyết định cho Phụ trách điều hành Phân viện Huế

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Lãnh đạo Học viện cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động và học viên chụp ảnh lưu niệm trước bảng hiệu mới của Phân viện

Lãnh đạo Học viện cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động và học viên chụp ảnh lưu niệm trước bảng hiệu mới của Phân viện

Dương Lê Nguyên Hiền

Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

Comments are closed.