LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 08/8/2017 14h00 Trương Thị Thu Hiền NCS K12 x 07/8/2017 14h00 Nguyễn Hồng Anh NCS K12 Phòng họp D x 03/...