LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 08/12/2018 8h30 Ngô Hà Trung NCS K13 VP khoa XH  x 03/12/2018 10h00 Hà Thị Thoa NCS K13 Phòng họp D x x...