LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 16/01/2019 16h30 Bùi Thu Trang NCS K13 Phòng họp D x 15/01/2019 14h00 Trần Thị Hương Huế NCS K10 Phòng ...