LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 14/03/2019 17h00 Trần Việt Hoa NCS K9 Phòng họp D x 14/03/2019 16h00 Lưu Hải Đăng NCS K10 Phòng 402 x 0...