LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  07/5/2019 15H00  Lương Thị Quyên NCS K13  VP Khoa XH  x 06/5/2019 14h00 Phạm Đức Toàn NCS K14 Phòng họ...